22.11.2012

Dne 7. září 2012 předal předseda ÚNMZ Ing. Milan Holeček Ing. Václavu Skleničkovi, CSc. cenu Mezinárodní komise pro elektrotechniku IEC „1906 Award“, která mu byla udělena na návrh předsedy a sekretáře technické komise IEC/TC 36 Izolátory.
…»

24.08.2012

EGU - HV Laboratory a.s. se může pochlubit dlouholetou zkušeností v oblasti provádění mechanických zkoušek, především na izolátorech. Vzhledem k rostoucím požadavkům na přenesený výkon rostou i požadavky na vyšší specifickou mechanickou pevnost izolátorů.

EGU - HV Laboratory a.s. si dovoluje oznámit instalaci a uvedení do provozu nového vysoce výkonného trhacího stroje, který dokáže vyvinout maximální sílu v tahu až 600 kN. Nejmodernější trhačka splňuje kritéria uvedená v ISO 7500-1, včetně dalších příslušných mezinárodních norem DIN a ISO.
…»

Profil

Laboratoř vvn byla založena v roce 1953. Od svého založení poskytuje široké spektrum odborných inženýrských služeb a výkonů zkušebnictví pro energetiku a elektrotechnický průmysl.

Od roku 1993 je laboratoř akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s ČSN EN 45 001 a od roku 2002 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17 025.

Předmět akreditace

Zkoušky vysokým napětím, měření radiového rušení, elektrického a magnetického pole, napěťové a dielektrické zkoušky elektrických předmětů a zařízení, a mechanické zkoušky izolátorů.

Poznámka:
Výkonové zkoušky silnoproudých zařízení - ZKU

Kontaktujte nás

Tel.: +420 267 193 361
Fax: +420 267 193 362
bolech(at)egu-vvn.cz

Adresa:

EGU - HV Laboratory a.s.
Podnikatelská 267
190 11 Praha 9, Běchovice
IČO: 25634330
DIČ: CZ25634330

MAPA